Kristov kríž

7 slov z kríža: “Otče, odpusť im”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Otče, odpusť im

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB