Znaky zdravého zboru

Existuje ideálny cirkevný zbor a podľa čoho ho spoznáte? V čom sa líši od iných zborov? A ako sa prejavujú jeho aktivity v spoločnosti?