Kristov kríž

Kozmický dopad kríža

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, Pavel: Kozmický dopad kríža

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB