Aktuálne témy

JIM I. PACKER (1926-2020) – Život hodný napodobňovania

V piatok 17. júla 2020 po takmer 94 rokoch života na tejto zemi odišiel k svojmu Pánovi anglikánsky kňaz a profesor teológie, ktorý zanechal hlbokú stopu v evanjelikálnom hnutí na celom svete. Oveľa viacej sa o ňom v týchto dňoch dozviete v zahraničných médiách, ale aj slovenskí čitatelia môžu s úžitkom čítať jeho klasické dielo Poznanie Boha, alebo české Choďme Duchem, či Evangelizace a Boží svrchovanost. Vrele vám ich odporúčam.

Spoločenstvo evanjelia sa vďačne hlási k odkazu tohto postavou malého, ale múdrosťou a zbožnosťou veľkého muža. Namiesto zoznamu jeho mnohých kníh, článkov, prednášok a pozícií, ktorými prispel nášmu hnutiu, chcem pripomenúť jeho vlastné slová, ktoré o sebe povedal v jednom z posledných verejných rozhovorov:

Keď sa dívam späť na život, ktorý som žil, bol by som rád, keby si ma pamätali ako hlas. Hlas, ktorý sa sústreďoval na autoritu Biblie, slávu nášho Pána Ježiša Krista a na úžas jeho zástupnej obete za naše hriechy.

Bol by som rád, keby si ma pamätali ako hlas, ktorý volá kresťanov k svätosti a varuje pred úpadkom kresťanských morálnych noriem.

Bol by som rád, keby si ma pamätali ako toho, kto bol vždy zdvorilý ale nekompromisný v sporoch.

Prosím vás, aby ste ďakovali Bohu spolu so mnou za cestu, ktorou ma viedol. Prajem, dúfam a modlím sa, aby ste aj vy boli tak jasne vedení Bohom a aby aj vám rovnako pomáhal v úlohách, ktoré vám pripravil.

Ak vaša radosť sa vyrovná mojej radosti v kresťanskom živote, nuž tak budete naozaj požehnaní.

James Innell PackerJán Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia