Máme čo zvestovať 2018

Ako vykladať Písmo: Skutky 18:1-18

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia