Máme čo zvestovať 2018

Ako vykladať Písmo: Skutky 13:1-12

HENŽEL, Ján: Skutky 13:1-12

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia